Smashed by COVID

The flag is lowered halfway,
No one stays at ease.
She has gone, so far away.
God, rest her in peace.

The squad isn’t looking brave-
Not all are in the formation.
One of us is in the grave.
The very gruesome equation.

Not just bullets will us kill –
That’s an exclamation!
Sure, the damned COVID-19
It’s not an aberration!

2021

Reclame

Rugă

Mai dă-mi, Doamne, doar o clipă
Pe o pană de aripă.
Doar un pic, cât un suspin –
Pe-al iubitei să-l alin.

Mai dă-mi, Doamne, un minut…
Nu pe gratis. Cu-mprumut.
Să-l preschimb într-un sărut,
Căci prea tare m-a durut…

Mai dă-mi, Doamne, doar o zi –
Mamei fiu să-i mai pot fi.
Să-i cuprind pe frate, tată.
Apoi clopotele-mi bată.

Pe cât inima îmi bate
La doi fii să mai fiu tată.
Să-i mai strâng duios la piept,
Înainte ca să plec.

Încă, Doamne, îți voi cere
Timp pentru o blondă bere.
Să se-audă printre brazi
Cânt și râs de camarazi.

Nu vreau vraja să dispară,
Mai dă-mi timp pentru-o țigară.
Să plutesc în fumul ei…
Ș-apoi ia-mă, dacă vrei.

Am să merg spre nori, la Tine.
În durere nu mă ține!
Și cu fiul Tău, Iisus –
Voi veghea pe toți de sus.

În memoriam Alexei Iacoveţ
10 mai 2021

Drapelul şi soldatul

Într-o linişte mortală,
Printre lespezi de granit,
Lăsând umbră verticală,
Stau solemn înmărmuriţi:

Un soldat ce-şi joacă rolul,
El, fiindu-şi spectator.
Şi-un drapel, ce duce dorul
De străvechiul tricolor.

Stau în tihnă şi visează.
Se mimează reciproc.
Amândoi întruchipează
Al veciei sacru foc.

Preşedinţii îl sărută,
Ca Iuda pe Hristos,
Întorcându-se îl scuipă –
Căci nu le-a adus folos.

Lui soldat îi strânge mâna,
Viaţă bună îi promite…
Doar a cui, de este vina –
Nu se ţin de jurăminte?!…

Ţine minte, cetăţene:
Nu-i mai mare din valori –
Să-i cinsteşti, nu-ţi fie lene,
Pe soldat şi tricolor!

Transnistria

Venit-a o ciumă de rus pe la noi
Trăgând după sine stagnări şi noroi.
Pe malul cel stâng al bătrânului Nistru
Îşi trage o ţară şi el e ministru.

Atunci au sărit voluntarii la arme –
Să apere ţara şi ale lor mame.
Să îi amintească lui drac de moscal:
Bârlogul al lui e hăt- după Ural.

Dar iată pătrime de secol trecu
Şi porcul la noi un culcuş își făcu.
Se plimbă cu tancul, cuțitul-şi ascute,
Provoacă la sfadă cu tactici ştiute.

Rabdăul ne crapă. Speranța ne moare.
Oamenii pleacă. Moldova ne doare.
‘N calvar ca acesta ieșire mai e –
Hotarul pe Nistru. România. UE.

21.01.2018

Aprilie 7

Cu vorbe deșarte
Până-n Aprilie 7
Cu speranțele sparte
Până-n Aprilie 7
Cu lozinci fardate
Pe Aprilie 7
Cu tinerețile moarte
Pe Aprilie 7
Promisiuni călcate
După Aprilie 7
Cu rude plecate
După Aprilie 7
Milioane furate
După Aprilie 7
Valori discreditate
După Aprilie 7
Alegeri trucate
După Aprilie 7
Țară ratată
După Aprilie 7

07.04.2017